top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Brostam Berglund/Lena Rösiö/ Annica Högström 

( For English? Scroll down!)
På grunderna av en  mycket nära vänskap och ett gemensamt stort och aktivt hundintresse  vilar Don’s kennel. Vi lärde känna varandra i slutet av 70-talet och har sedan dess umgåtts, samarbetat och vidareutvecklat vårt hunderi-
inom och utom landets gränser.


 

Annica bor med sin familj på en gård i Uppsala. Welsh springer fanns redan i barndomshemmet, och sedermera tillkom clumber i mitten på 80-talet. Kennelnamnet Don’s kommer från den första egna hunden – welshen Don Pedro, som startade upp hennes intresse för hundsporten.

Hundintresset har förutom uppfödningen lett till olika uppdrag i såväl Welsh Springer Spaniel klubbens som Clumber Spaniel klubbens styrelser- bl a som avelsråd, sekreterare och ordförande. Det egna tävlandet har omfattat agility, viltspår, spanielprov samt utställning. Idag delas tiden mellan familjen, hundarna och det egna företaget Himla.


Karins första hund, clumbern Sportis, införskaffades under tonåren. Med honom inleddes ett aktivt hundliv med flitigt tävlande i diverse discipliner med skiftande resultat! En av hans valpar blev sedermera Annicas första clumber, och startskottet till en lång vänskap.

Karin med familj  bor naturskönt på landet utanför Knutby med skog och sjö inpå knuten.

Det har alltid funnits ett stort engagemang även i föreningsverksamhet och uppdragen har varit många -  redaktör för rastidningarna för welsh och clumber, utställningssekreterare och ordförande i SSRK/östra, ordförande  och avelsråd i både Welsh- och Clumberklubbarna. Intresset för avelsfrågor har alltid varit stort, och Karin var i många år med i SSRK avelskommitte samt under några år även ledamot i SKKs avelskommitte. Hon är även auktoriserad exteriördomare på en handfull spanielraser och flatcoated retriever, och har dömt i Skandinavien, England, USA och Australien.


Lena bor i vitt hus på landet i Vassunda utanför Knivsta med sina hundar. Första welshen hämtades dagen efter studenten, och sedan dess har det alltid funnits hundar i hemmet- förutom welshar även clumber, en cocker samt på senare år även flattar. Redan när Welsh Springer spanielklubben grundades var hon engagerad, och blev också Welshnytts första redaktör.  Engagemanget har också omfattat SSRKs utställningsverksamhet och Clumber Spaniel klubben.

Förutom de stora intressena med jaktträning och utställning har hon även provat på lydnadsprov och viltspår. Innan Lena 2008 gick med i Don’s kennel hann hon föda upp några spanielkullar under 90-talet i det egna namnet Bachtus.

 

In English:

 

Our kennel is founded on the deep friendship and the big interest in all aspects of dogs that we all share. We became friends in the late 70's and have since then worked and spent time together to develop what today is the Don's kennel.


Annica lives with her family just outside Uppsala. She grew up with a Welsh springer, and the Clumbers came to stay in the 80's. The prefix- Don's - originates from her first own Welsh springer, Don Pedro. Pedro also got her interested in all aspects of dogs.

Her interest in dogs has, beside the breeding, led to several functions in the Swedish Welsh Springer Spaniel Club and the Swedish Clumber Spaniel Club- including as chaiman, breeder's advisor and secretary. She has also competed in agility, tracking, field trials and most of all at shows. Today she splits her time between her family, the dogs and her own company  Himla.


Karin got her first dog, the Clumber Sportis, when she was a teenager. Together they started an active life competing in several  diciplines- with all from good to disasterous result. One of Sportis' progenies later became Annica's first clumber, and the take-off of a long lasting friendship.

Karin and her family live in the countryside outside the village Knutby, with woods and lakes around their house.

She has had numerous positions in several clubs over the years - editor of the breed club magazines , show secretary and chairmain in SSRK/Östra, chairman and breeder's advisor in both the Swedish Welsh Springer and Clumber Spaniel-clubs. Her interest in breeding matters and the health of dogs is huge, and Karin has been a member of  the breeding committe of both the Swedish Spaniel and Retriever Club and the Swedish Kennel Club for several years.

Karin judges at championship show level, authorized by the Swedish Kennel Club and FCI. for a number of Spaniel-breeds and Flat coated Retriever. She has judged in Scandinavia, Australia and the US.


Lena lives in a white house in Vassunda outside Knivsta. She got her first Welsh springer the day after her graduation, and ever since there have  been dogs in the house - Welsh springers, Clumbers, an English cocker and nowadays Flat coated retrievers. She was a founder member of the Swedish Welsh Springer Spaniel Club, and the first editor of the club's magazine- Welsh Nytt. She has also worked in the Show committe of SSRK and the Swedish Clumber Spaniel Club.

Mainly interested in working and showing, she has also competed in  both tracking and obedience. Before she joined the Don's kennel in 2008 she bred a few litters under the prefix Bachtus.

 

 

Donnor.jpg
bottom of page