Flatcoated retriever valpar/ puppies

Vi väntar valpar i slutet av mars. Leveransklara i slutet av maj.

Puppies expected in the end of March.

"Måns"

Wildzeal Like Fire In The Rain

(Wildzeal King Of Flowers - La Rosa Z Grodu Hrabiego Malmesbury)

SEU(u)CH LVCH Don's Caviar Black Caviar

(MultiCh Castlerock Simply Magic x SEU(u)CH Almanza Soft Cashmere)

Äntligen har vi flatvalpar på väg. Vill du veta mer kontakta Lena enligt nedan!

För mer information/ For more information:

Lena Rösiö

Ph +46705533128 

lena.rosio@telia.com

 

 

Vår målsättning är att föda upp flattar med rastypiskt temperament- levnadsglada, lekfulla och lättlärda De ska ha en rastypisk exteriör och självklart att de ska få ett långt friskt liv. Våra aveldjur är höftledsröntgade och ögonlysta. 

 

Vid leverans ingår;

 

  • Registrering i SKK

  • 3 års Dolda Fel-försäkring

  • ID-märkning med microchip

  • Vaccinationer efter ålder

  • Valpen är avmaskad

  • Veterinärbesiktigad

  • En filt som luktar tryggt av mamma

  • Lite foder av samma sort som valpen ätit här

  • Skriftliga råd och instruktioner

  • Sist men inte minst- stöd och råd framöver!

 

 

Copyright: Don's kennel